Daily Archives: 4 юли 2007

Либерализацията на енергийните пазари

От 1 юли 2007 г. всички потребители на енергийни доставки в рамките на ЕО. Директивите са две: за доставките на електрическа енергия и на природен газ.

Това означава, че всички потребители имат възможност да избират свободно своя доставчик, включително свободно да договарят цената на електроенергията или природния газ. Тази промяна е важна най-вече за индустриалните (небитови) потребители, доколкото при тях може да се получи ефективно спестяване на разходите. Във всеки случай потребителят ще заплаща и цената за пренос на досегашния си доставчик.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала насоки за потребителите и приложения към тях. В насоките не се казва нищо за доставките на природен газ.