Daily Archives: 5 юли 2007

ЕК наложи рекордна глоба на Telefonica

Европейската комися наложи рекордна глоба от близо 152 млн. евро на испанския телекомуникационен оператор Telefonica заради сериозна злоупотреба с господстващо (надмощно) положение (чл. 82 ДЕО) на пазара на широколентов интернет достъп с услугата ADSL. Telefonica притежава наземната телефонна мрежа в Испания.

Решението не е прецедент, но потвърждава практиката на ЕК да санкционира намаляването или т.нар. ценова преса (squeeze) на ценовите разлики между цените за алтернативните оператори и цените за крайни потребители на услугата. Така на практика компанията си е осигурила неправомерно конкурентно предимство, като е приудила конкурентите си да работят на загуба. Мотивите на Комисията са изложени последователно тук.

Това решение на ЕК представлява интерес и за България, доколкото БТК АД вече беше санкционирана от Комисията за защита на конкуренцията през 2006 г. Но няма пречка и ЕК да наложи подобна санкция на БТК.