Daily Archives: 9 юли 2007

Въвеждане на единни редуцирани ДДС ставки в ЕС?

Европейската комисия е предложила опростяване и рационализация на многообразието от редуцирани ставки на ДДС в държавите-членки. Идеята е да се намалят разходите на бизнеса, свързани с изпълнението на данъчни задължения по удържане и внасяне на данъка, както и да се постигне по-голяма прозрачност на облагането с ДДС.

Комисята предлага две групи редуцирани ставки:

1. За стоки от първа необходимост (храни и т.н.) – най-ниски ставки;

2. За стоки с преференциално третиране в областта на културата, образованието, градския транспорт, заетостта, опазването на околната среда.

Комисията очаква, че ще може да направи такова законодателно предложение в началото на 2009 г.

Предложението е особено интересно за България, където режимът по ДДС е единен и не позволява облагане с редуцирани ставки към момента, с изключение на настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване (чл. 66, ал. 2 ЗДДС).