Daily Archives: 17 юли 2007

Промени в директивата Solvency II

ЕК е предложила промени в директивата Solvency II, която регулира застрахователните компании. Новите предложения са свързани с оценката на риска. В оценката освен застрахователния риск вече ще се вклюват пазарен риск, кредитен риск и оперативен риск.

Застрахователите сами ще оценяват риска и платежоспособността си, а регулаторът ще фокусира вниманието си върху качествения анализ на риска. Застрахователните групи ще трябва да оценяват и т.нар. групов застрахователен риск (който обхваща всички застрахователни пазари на които работи групата).