Daily Archives: 18 юли 2007

Разрешават генно модифицирани картофи

ЕК е обявила, че ще разреши използването на генно модифицирани картофи за промишлени нужди и фураж. Процедурата е уредена в Регламент 1829/2003/ЕО  и Директива  2001/18/ЕО и включва проверка за безопасност от Европейският орган за безопасност на храните. Предложението за включване на новия вид ГМО се представя от ЕК на комитет за регулиране в процедурите по комитология. Цялата процедура е обяснена подробно тук.

В конкретния случай производството е поискано от немската компания BASF през 2005 г. Разрешението ще важи за срок от 10 години.