Daily Archives: 20 юли 2007

Евро 6 за товарни МПС?

ЕК е предложила нови ограничения на емисиите от нови тежкотоварни МПС, които да заместят досегашните стандарти Евро 4 и 5. Комисията е предвидила четири сценария за приемането на новия стандарт и очаква да отправи предложение по въпроса в края на 2007 г. или началото на 2008 г.

 Очаква се новите ограничения да добавят от 1000 до 6000 евро към цената на новите тежкотоварни МПС. ЕК иска да консултира мерките с всички заинтересовани страни преди да отправи формално предложение.