Daily Archives: 31 юли 2007

ЕК предприема стъпки срещу енергийни компании

ЕК започна разследване срещу френската „Газ дьо Франс“ (Gaz de France) и германската Е.Оn. (E.On AG) поради съмнения за картелно споразумение за ненавлизане в националните пазари на всяка от двете компании. По този начин, според ЕК, двете компании са нарушили свободната конкуренция и са задържали цените на природния газ изкуствено високи.

В същото време, ЕК е започнала производства срещу френската Електрисите дю Франс (EDF) и белгийската Електрабел (Electrabel) поради договорни практики, които включват дългосрочни клаузи за екслузивитет по отношение на промишлени потребители на електроенергия. По този начин двете компании са злоупотребили с надмощното си положение и са затруднили навлизането на пазара на нови участници в нарушение на чл. 82 ДЕО.

И в двата случая ЕК ще провери фактите, свързани с производствата. Няма определен срок за извършване на проверката. Процедурите са уредени в Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията и Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета.