Daily Archives: 2 август 2007

И Латвия ще съди ЕК заради националния план за квотите вредни емисии

Латвия е поредната страна от Източна Европа, която възнамерява да оспори решението на Комисията за намаляване на квотите вредни емисии, които държавата може да разпределя на местни компании по реда на европейската схема за търговия с емисии.

Квотите емисии се определят в Национален план за разпределение, който се коригира от ЕК. В него е посочен конкретния размер на квотите, които държавата може да разпредели към местните предприятия, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО. Предмет на оспорване в случая са Националните планове за периода 2008-2012 г. До момента са оспорили или възнамеряват да оспорят редакциите на ЕК държавите Полша, Чехия, Словакия, Естония и Унгария.

Основните аргументи на държавите са, че Комисията на практика ще намали конкурентноспособността на отделни предприятия или цели отрасли и че на практика ще застраши енергийните баланси на тези държави, както и че е нарушила процедурите по Директивата (основанията за отмяна на решението в жалбата на Полша са достъпни тук).

Правното основание за отмяна е чл. 230 ДЕО вр. чл. 9 и Приложение III на Директива 2003/87/ЕО.

Да си припомним, че вече получихме формално предупреждение по чл. 226 ДЕО от ЕК по повод неизпълнение на Решение № 280/2004/ЕО във връзка с мониторинга на емисиите парникови газове. Нашият Национален план все още не е одобрен от ЕК.  Повече за европейската търговия с квоти емисии тук.