Daily Archives: 7 август 2007

Временни мерки срещу шапа във Великобритания

ЕК налага временни мерки срещу болестта шап по двукопитните във Великобритания. Мерките включват: зона за временен контрол
и забрана за движение на живи говеда, овце, кози и свине; забрана за вътрешнообщностни доставки на видовете месо,
посочени в параграф 2 от Решението от говеда, овце, кози и свине и други
двукопитни животни с произход или получени от животни от засегнатите територии.

Мярката е сериозна, доколкото може да доведе до съществени загуби за английското животновъдство и месопреработка. Последните подобни мерки по отношение на Великобритания са и стрували над 8 млрд. паунда през 2001 г. Като засегната зона е обявена цялата територия на Великобритания. Правни основания са Директива 90/425/ЕИО и Директива 89/662/ЕИО.

Временните мерки ще бъдат преразглеждани от Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните (комитет за управление).