Daily Archives: 31 август 2007

Парламентарен контрол на ЕЦБ?

Във връзка с негативните тенденции на капиталовите пазари, свързани с кризата на т.нар. subprime mortgages (ипотечни заеми с висок финансов риск)  в САЩ, парламентарната комисия по икономически и парични въпроси на Европейския парламент (ECON) е поканила председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише на извънредно заседание на комисията.

Парламентарната комисия е загрижена за състоянието на капиталовия пазар в резултат на кризата на рисковите ипотеки. Комисията счита, че са необходими допълнителни стъпки за осигуряване на прозрачност на дейността на финансовите опеартори, които поемат допълнителен риск, както и допълнителна регулация на агенциите за кредитен рейтинг. В съобщението не се споменава лихвената политика на ЕЦБ, която обаче е предмет на коментари от членове на ЕП.

Стои въпросът не е ли това нарушение на чл. 108 ДЕО и по-конкретно чл. 7 от Протокола за Статута на ЕСЦБ и ЕЦБ? В посочените разпоредби е предвидено, че при осъществяване на своите задължения членовете на управителните органи на ЕЦБ нямат право да искат или приемат указания от институции или органи на общността.

Повече за ЕСЦБ и ЕЦБ в лекцията на г-н Цветан Манчев тук.