Daily Archives: 4 септември 2007

Практически указания към страните по дела пред Първоинстанционния съд на ЕО

Първоинстанционния съд на ЕО издаде Практически указания към страните, чиято цел е „да се улесни уреждането на споровете при най-добри условия и в най-кратки срокове, както и за да се подготвят най-добре устните състезания пред тази юрисдикция“.

Практическите указания включват конкретни инструкции за подготовката на исковата молба, жалбата или писмената защита, както и устната фаза на производството пред ПИС.