Daily Archives: 17 септември 2007

Първоинстанционният съд потвърди решението за глобата на Microsoft

Първоинстанционният съд потвърди решението на Европейската комисия от 2004 г., с което тя налага глоба от 497 милиона евро на Microsoft за злоупотреба с надмощно положение чрез два типа правонарушения:
1. непредоставяне на техническа информация, която да позволи създаването на конкурентни продукти, работещи с операционната система Windows;
2. обвързване на продукта Windows Media Player с операционната система Windows.

Съдът напомня, че в някои случаи отказът да се достави определена стока или услуга на трети лица може да съставлява злоупотреба с надмощно положение. Условията са следните: отказът да се отнася до продукт или услуга, които са необходими за извършването на дейност на съседен пазар; отказът да изключва всякаква ефективна конкуренция на този пазар; и отказът да възпрепятства появата на нов продукт, за който има потенциално потребителско търсене.

На този адрес можете да разгледате историята на казуса от подаването на жалбата през 2004 г. до днешното решение на Първоинстанционния съд. Решението на ПИС подлежи на касационно обжалване пред Съда на ЕО в двумесечен срок от датата на обявяване на решението на страните на основание чл. 56 от Статута на СЕО.