Предложения на ЕК за реформиране на енергийния пазар

Европейската комисия прие трети пакет законодателни предложения за либерализация на европейския енергиен пазар. Предложенията на Комисията поставят потребителския избор, по-справедливите цени, по-чистата енергия и сигурността на енергоснабдяването във фокуса на нейния подход. Предложенията могат да бъдат намерени тук. В обобщение предложенията обхващат следните области:
1. Разделяне на операторите за производство и доставка от операторите за пренос на електроенергия и природен газ

По-ефективното разделяне на операторите за производство и доставка на електроенергия и природен газ от операторите на преноса според ЕК може да стане по два начина:

– като се забрани едновременното притежаване на контролни пакети от подобни дружества, или
– като се създаде организационно независим системен оператор за преноса, който да не зависи от вертикално интегрираната структура на собствеността.

ЕК смята, че само тези две възможности ще гарантират реална либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предвиждат се изключения, свързани с инвестиции в инфраструктура от компании за производство и доставка на електроенергия и природен газ, които ще бъдат разрешавани за всеки отделен случай.

Предложението се отнася и за публични, и за частни оператори.

2. Мерки по отношение на трети държави

На първо място, в предложението на ЕК се посочва, че никоя компания за производство или доставка, активна на територията на Европейския съюз не може да притежава система за пренос в държава-членка на ЕС.

ЕК предлага изискване лица от трети държави или самите трети държави да придобиват контрол върху системи за пренос само ако това е предвидено в двустранно споразумение между ЕС и съответната трета държава.

3. Мерки относно националните регулатори

Предлага се засилване на сътрудничеството между регулаторите на ниво ЕС. Предлага се също така увеличаване на правомощията на регулаторите в следните области:

– мониторинг на новите изисквания за разделяне на собствеността и мерките относно трети държави;
– преглед на инвестиционните планове на операторите на преноса по отношение на изпълнението на 10-годишния европейски план за развитие на мрежите за пренос;
– мониторинг на изпълнението на задълженията за прозрачност;
– мониторинг на нивото на отваряне на пазара и нивото на ефективна конкуренция
– дейност по отношение на мерките за защита на потребителите.

ЕК обръща отново внимание на факта, че е от изключителна важност националните регулатори да са организационно, функционално и финансово независими органи.

4. Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори

ЕК предлага създаването на независима Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори. Правомощията на агенцията ще включват:
– Осигуряване на рамка за сътрудничество на националните регулатори;
– Регулаторен надзор на сътрудничеството между систем,ните оператори на преноса;
– Разрешаване на изключения относно инфраструктурни проекти с общоевропейско значение;
– Консултативни правомощия.
Предвижда се агенцията да има Съвет на регулаторите и директор.

В предложенията се съдържат конкретни мерки относно прозрачността на пазара, достъпа до съоръжения за съхранение на природен газ и LNG, сътрудничеството относно сигурността на доставките. Предложенията на ЕК следва да бъдат приети чрез процедурата за съвместно взимане на решения от Съвета на ЕС и Европейския парламент по реда на чл. 251 ДЕО.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s