Daily Archives: 21 септември 2007

Ограничена защита на личните данни при полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела

Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) изрази притеснение от постигнатото съгласие в Съвета на ЕС относно приложното поле на Рамковото решение за защита на данните по отношение на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела. Според постигнатото съгласие решението ще се прилага само спрямо трансграничен обмен на лични данни.

Представителите на ЕНОЗД последователно защитават позицията, че и в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела следва да се прилагат изцяло стандартите и правилата на Директива 95/46/ЕО относно защита на физическите лица при обработването на лични данни.