Daily Archives: 25 септември 2007

Онлайн допитване за административните пречки

Европейската комисия провежда онлайн допитване относно административните пречки („административния товар“) за бизнеса, които са резултат от законодателството на ЕС. Това онлайн допитване е част от стартиралата през 2007 г (-25% до 2012 г.) Програма за намаляване на административния товар в ЕС. Целта на тази програма е да открие и намали ненужните административни препятствия пред бизнеса, свързани с прилагането на правото на ЕС.

Изготвен е онлайн въпросник, чрез който предприятията могат да регистрират своите проблеми и предложения във връзка с административния товар. Мненията ще бъдат взети под внимание при подготвянето на мерки на ЕС за намаляване на административния товар. Мненията и коментарите на Комисията ще бъдат обобщени в периодични доклади, публикувани на същия сайт.