Daily Archives: 2 октомври 2007

Либерализация на пощенските услуги – през 2011 г.

Съветът на ЕС е постигнал компромис за либерализацията на пощенските услуги в рамките на португалското председателство. Компромисът е резултат от 20-годишните усилия на Европейската комисия да реформира сектора на пощенските услуги.

Компромисът предвижда следните основни елементи:

  • Пълна либерализация на пощенските услуги от 2011 г, включително за пратките под 50 гр.
  • Възможност за отложено отваряне на пазара през 2013 г. за Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Румъния и Словакия;
  • Клауза за реципрочност по отношение на държавите, избрали отложеното отваряне на пазара;
  • Незасягане на режимите относно минималното заплащане и правото на стачка на пощенските служители;
  • Задължение за универсална услуга – държавите-членки могат да определят правила за единни тарифи за доставка до селски райони, достъп до пощенски станции и минимални изисквания за доставка.