Daily Archives: 3 октомври 2007

Приоритети на защитата на потребителите в ЕС

В реч, изнесена в университета Харвард, комисарят Меглена Кунева е посочила приоритетите от стратегията на ЕК за защита на потребителите.

На първо място според комисар Кунева стои подобряването на европейската законодателна рамка в областта на защита на потребителите, което да включва установяването на еднакви права и задължения в сектора на територията на ЕС.  Целта е по този начин да се преодолеят пречките пред свободната трансгранична икономическа активност, резултат от 27 режима за защита на потребителите.

Вторият приоритет на стратегията е правоприлагане и обезщетяване на вредите. В областта на правоприлагането Кунева посочва новосъздадената практика за координиран мониторинг от страна на националните регулатори. В областта на обезщетяването на вреди ЕК ще работи за по-широко въвеждане и използване на колективни искове за вреди, причинени от потребителски стоки и услуги.

ЕК ще полага усилия и за по-добро информиране и обучение на потребителите, както и за по-ясна комуникация на ползите от членството в Европейския съюз по отношение на защита на потребителите.

Меглена Кунева обръща специално внимание и на защитата на потребителите на международните пазари по отношение на мерките за защита и обмена на информация.