Daily Archives: 12 октомври 2007

Обща морска политика на ЕС

Европейската комисия представи план за действие за въвеждане на интегрирана морска политика на ЕС. Планът за действие е резултат на зелената книга за сектора, която даде старт на едногодишни консултации, които приключиха през юни 2007 г.

Съобщението и придружаващият го план за действие изброяват редица конкретни действия, които да бъдат предприети при сегашния мандат на Комисията. Тези действия обхващат широк спектър от въпроси – от морския транспорт до конкурентоспособността на морските предприятия, заетостта, научните изследвания, рибарството и опазването на морската среда.

Сред тях са:
• Европейско пространство за морски транспорт без граници
• Европейска стратегия за морски изследвания
• Национални интегрирани политики в областта на морското дело, които да бъдат разработени от държавите-членки
• Интегрирана мрежа за морско наблюдение
• Пътна карта за морско пространствено планиране на държавите-членки
• Премахване на незаконния риболов и на разрушителната практика на дънно тралене в открито море
• Създаване на европейска мрежа от морски клъстери
• Преразглеждане на изключенията от трудовото право на ЕС за секторите на корабоплаването и рибарството
• Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда
• Стратегия за смекчаване на последиците от измененията в климата в крайбрежните райони.

През идните седмици ще последват още инициативи в областта на политиката за пристанищата, рибарството и опазването на морската среда.

Пълният набор от мерки, както и допълнителна информация за морското дело, са достъпни на адрес:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html