Daily Archives: 14 октомври 2007

Евро или еуро – правни аспекти на спора

Според вестник Дневник се е намерил компромис за подписване на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Черна гора. В превода на документа на български еврото ще бъде изписано със съкращението му EUR.

Срещу това португалското председателство е приело да бъде изготвена специална декларация на Съвета на министрите на външните работи. В нея от името на целия Европейски съюз ще бъде подчертано, че България прави компромис, но само заради споразумението с Черна гора, около изписването на еврото на кирилица, като името на единната европейска валута ще бъде отбелязано с EUR .

Какво е правното основание на спора евро или еуро?

България твърди, че правилото изписване е „евро“, както е записано в българската версия на Договора за присъединяване. Според ЕЦБ правилното изписване и произнасяне е „еуро“ и в българската версия на договора е станала „техническа грешка“.

И до днес няма официален превод на български език на консолидираните версии на ДЕО, ДЕС и договорите от Амстердам и Ница и протоколите към тях. В този смисъл единственият правен акт от първичното право на ЕС по отношение на изписването на думата „евро“ с официална версия на български език е именно Договорът за присъединяване. Нещо повече, имаше протокол за поправка на текста на Договора за присъединяване, но нямаше поправка за еврото.

ЕЦБ се позовава на решението на Европейския съвет от Мадрид от 1995 г., в което се казва, че „the name given to the European currency shall be Euro. This name is meant as a full name, not as a prefix to be attached to the national currency names.“ Този текст няма официален превод на български език. На английски това четирибуквие се произнася „юро“.

Най-добрата аргументация на българската позиция е правната характеристика на договора за присъединяване. Има едно решение на СЕО от 1986 г. (LAISA / Council (Rec.1988, p.2285), в което се казва, че: „разпоредбите на акта за присъединяване потвърждават резултатите от преговорите за присъединяване, които представляват цялост, предназначена да разреши трудностите, които предизвиква присъединяването за общността или за държавата-кандидат“. Може би е добре ЕЦБ да си припомни това решение.