Daily Archives: 19 октомври 2007

Компромис за Договора за реформа на ЕС

Държавните и правителствени ръководители на държавите-членки одобриха текста на Договор за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност. В допълнение на промените, които вече изброих тук, уточненията са:

– допълнително място в Европейския парламент за Италия;
– изрично включване в договора на текст относно компромиса от Янина (относно временно блокиране на взимането на решения от т.нар. блокиращо малцинство);
– потвърдени са изключенията относно прилагането на някои разпоредби за правосъдие и вътрешен ред и Хартата на основните права спрямо Великобритания и Полша.

В текста на проекта за еврото последно е останало euro на латиница. Идеята е да се прецизира въпроса в следващите месеци.

Възможно е да бъдат включени и няколко допълнителни уговорки преди подписването (особено в текста на декларациите и протоколите). Ще публикувам версията на български език с най-новите редакции когато МПК завърши уточняването на последните детайли.

Португалското председателство се надява договорът да бъде подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон. След това голямото предизвикателство ще бъде последователната ратификация на договора от парламентите на държавите-членки.