Daily Archives: 22 октомври 2007

Flexicurity – консенсус на синдикати и работодатели по политиката на заетост

Европейските синдикати и работодатели представиха своите виждания за предизвикателствата пред пазара на труда на съпътстваща среща по време на срещата на държавните и правителствени ръководители в Лисабон.

След продължителен диалог работодателите и синдикатите предлагат общ подход към регулацията на пазара на труда – смес от гъвкавост (flexibility) и сигурност (security), наречен flexicurity.

Документът като цяло подкрепя стремежа към либерализация на трудовите пазари, но обръща внимание и на следните съпътстващи мерки:
• осигуряване на сигурност на заетостта и кариерата;
• поддържане и подобряване на здравето и благосъстоянието на работниците;
• развитие на уменията и компетенциите;
• баланс между работата и личния живот.

Анализът е важен, защото представя една консенсусна гледна точка на две от страните в тристранния диалог на европейско равнище. В него се съдържат конкретни препоръки към държавите-членки, Европейската комисия, Съвета на ЕС, както и към самите социални партньори.