Daily Archives: 5 ноември 2007

Нови предложения за борба с тероризма

Европейската комисия ще предложи на 6 ноември нови мерки за събиране на лични данни от пътници по въздушни превози от или за ЕС. Мерките изискват от авиокомпаниите да събират 19 вида лични данни – вкл. имена, дати на пътуване, цени на билетите, информация за багажа и др. Засега се предвижда мерките да не обхващат полетите между две точки в Европейския съюз.

Предвижда се данните да се пазят за 5 години и след това за още 8 в специален архив, който ще се ползва „при изключителни обстоятелства“.

Тези предложения копират модела на събиране на лични данни в САЩ – Passenger Name Record, като в текста на предложението е запазена дори американската терминология.

Напълно разбираемо, активистите за защита на човешките права са против предложението, доколкото не се въвежда никакъв критерий за подбор и данните се пазят за изключително дълъг период от време без ясен регламент за използването им.