Daily Archives: 8 ноември 2007

Форумът „Агора” на ЕП събира гледни точки за бъдещето на Европейския съюз

Европейският парламент откри нов форум за диалог с гражданите на ЕС. Форумът е наречен „Агора“ и основната му тема е бъдещето на Европейския съюз. Форумът „Агора“ е организиран на три етапа:

а) подготовка и изготвяне на проект на работните документи с помощта на уебсайта на „Агора“;
б) двудневни дебати в Парламента с преглед на синтеза на дебатите;
в) разпространяване на резултатите на всички участници.

На 8 и 9 ноември 500 представители на организациите на гражданското общество ще участват във втория етап от проекта – първите двудневни дебати в Европейския парламент. Заседанието ще бъде фокусирано върху бъдещето на Европа: предизвикателства, възможности и инструменти, представени от новите договори (програмата се намира тук).

В началото на следващата година ще бъдат обсъждани други теми в рамките на втория граждански форум „Агора“, като например измененията на климата и социалното измерение на ЕС.

От България участват 4 организации. Сред тях са Института за икономическа политика, Програма Достъп до Информация и Центъра за икономическо развитие. Ако български граждани желаят да допринесат за дебата, могат да изпращат своите мнения директно на тези организации.