Daily Archives: 14 ноември 2007

Европейската сметна палата не одобри изпълнението на бюджета за 2006 г.

За 13-та поредна година Европейската сметната палата не одобри доклада на Европейската комисия за изпълнението на т.нар. общ бюджет на ЕО и ЕВРАТОМ. Според Сметната палата ЕК е постигнала съществен напредък в отчитането на разходите, особено по отношение на ОСП. Одиторите критикуват основно отчитането на плащанията по структурните политики, земеделието извън интегрираната система за управление и контрол и външните отношения на ЕС.

Общите плащания, направени от ЕС през 2006 г. възлизат на 106,6 млрд. евро. Сметната палата дава „зелена светлина“ за около 40% от тези плащания, което е съществен напредък според комисаря Калас в сравнение с доклада на Сметната палата преди 3 години, когато подобно одобрение са получили само 6% от плащанията.

Основните грешки при отчитането според председателя на СП се дължат на „небрежност, слабо познаване на често сложните правила и предполагаеми опити за измами“.