Daily Archives: 19 ноември 2007

Предложение на ЕК за общоевропейска защита на свидетелите

Европейската комисия публикува Работен документ относно възможността за създаване на законодателен инструмент на ЕС в областта на защитата на свидетелите и сътрудниците на правосъдието.

Според ЕК „Действие на ниво ЕС би имало за резултат добавена стойност в борбата с организираната престъпност посредством увеличаване на трансграничното сътрудничество чрез насърчаване на свидетелите да дават показания в замяна на тяхната защита.“

Комисията смята, че не е настъпило времето за незабавно законодателно действие на ниво ЕС в областта на защитата на свидетелите. ЕК предлага задържането за момента на законодателната дейност в областта на защитата на свидетелите, като в същото време бъде разгледана възможността за действие на ниво ЕС в една средносрочна перспектива от 4-5 години.