Daily Archives: 26 ноември 2007

Решения на Съвета за присъединяване на България към конвенции

В Официален вестник са публикувани три решения на Съвета относно датите, на които влизат в сила за България и Румъния три конвенции от областта на сътрудничеството по правосъдието и вътрешния ред (ПВР).

Конвенциите са:

  • Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз;
  • Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели;
  • Конвенцията за лишаване от правото на шофиране.

Избраният принцип е, че конвенциите влизат в сила на първия ден от първия месец след датата на приемане на съответното решение. Очаква се да бъдат публикувани официалните преводи на самите конвенции на български и румънски език.