Daily Archives: 27 ноември 2007

Одобрени са оперативните програми за транспорт и околна среда

В Брюксел са подписани оперативните програми за транспорт и околна среда, с които се дава ход на инвестиции на стойност 3 милиарда евро от страна на ЕС, за стимулиране развитието на България за периода 2007 – 2013 г.

Приетите две програми са обезпечени с инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Оперативната програма „Транспорт“ (1,6 милиарда евро инвестиции от ЕС) ще съдейства за намаляване на задръстванията, шума и замърсяването и също така ще насърчава използването на щадящи околната среда видове транспорт като железопътна инфраструктура, разширяването на софийското метро и подобряване на корабоплаването по река Дунав (например ще бъдат въведена система за информация и управление на корабния трафик). Ще бъдат построени нови автомагистрали и ще бъдат подобрени вече съществуващи пътища по трансевропейските и основните национални транспортни артерии като I-1 (E 79) Враца – Ботевград и автомагистралите Струма и Марица.

Оперативната програма „Околна среда“ (1,4 милиарда евро инвестиции от ЕС) е насочена към инфраструктурата за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води. До края на 2013 г. са предвидени 65 нови или обновени пречиствателни станции за отпадъчни води. Програмата също така ще подобри съоръженията за обработване на отпадъци и ще намали броя на замърсените терени (в следствие на изоставени отпадъци, занемарени промишлени площадки, неправилно съхранявани отпадъци, вреди, нанесени от предишни аварии). В споменатите сектори стандартите в България следва да бъдат повишени до нивото, изисквано от европейските директиви. Опазването на богатото биоразнообразие на България също ще представлява приоритет.