Daily Archives: 28 ноември 2007

Процедура за нарушение поради липсата на независимост и ефективност на КРС

Комисията изпраща до България официално уведомление, вследствие на достигналата до нея информация за липсата на средства и за проблемите в процеса на вземане на решения в Комитета за регулиране на съобщенията в резултат на дълго отлаганото назначаване на председател.

Според ЕК не са изпълнени основни задачи на регулатора като например провеждането на анализи на пазара. Поради това вземането на някои регулаторни решения е било значително просрочено или отложено. Комисията твърди, че участието на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения в управителния съвет на Комисията за регулиране на съобщенията поражда конфликт на интереси, който може да застраши независимостта на националния регулатор.

Рекордна глоба за картелно споразумение

Европейската комисия е наложила глоби за незаконно картелно ценово споразумение на производителите на плоско стъкло Asahi, Guardian, Pilkington и Saint-Gobain на обща стойност 486,9 млн. евро. Глобите са наложени на основание чл. 81 ДЕО и чл. 53 ДЕИП.

Според ЕК тези компании, имащи над 80% пазарен дял в производството на плоско стъкло в Европейското икономическо пространство, са организирали помежду си координирано покачване на цените, фиксирани минимални цени и други търговски условия, целящи повишаване на цените. Срещите са се осъществявали в хотели и ресторанти в няколко европейски държави.

Това е второто решение на ЕК, което използва насоките за налагане на глоби от 2006 г.