Daily Archives: 30 ноември 2007

Приоритети на словенското председателство на ЕС

Словения е представила приоритетите на председателството на Европейския съюз, което стартира на 1 януари 2008 г.

Те са:

• Работа по ратификацията на Договора от Лисабон (Договора за реформи на ЕС, който се очаква да се подпише през декември 2007 г.);
• Концентрирана работа по Лисабонската стратегия (иновации и изследвания, насърчаване на малките и средни предприятия – МСП, гъвкав пазар на труда);
• Енергетика и промени в климата;
• Стабилност на Западните Балкани.