Daily Archives: 4 декември 2007

Покана по Седма рамкова програма

Европейската комисия отправя покана за предоставяне на предложения по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Поканата е в рамките на специфична програма „Сътрудничество“: Информационни и комуникационни технологии FP7-ICT-2007-3.

Програма „Сътрудничество“ подкрепя транс-национално сътрудничество в десет тематични области. Общата програмна цел е устойчивото развитие на европейската икономика, базирана на знанието. Ще се подкрепят интердисциплинарни научни проекти, които да допринесат за развитието на различни научни направления. Описание на програмата можете да намерите тук.

Текстът на поканата и бюджета тук.