Непротивопоставимост на регламент, който не е публикуван на съответния език

Съдът на ЕО се е произнесъл относно непротивопоставимостта на регламент, непубликуван на езика на дадена държава-членка, спрямо субекти на частното право в нея. Делото е C-161/06 Skoma-Lux по преюдициално запитване по повод на наложена на Skoma-Lux глоба за митнически нарушения, извършени от дружеството през периода от м. март до м. май 2004 г., поради това че регионалната митническа дирекция не можела да му противопостави общностна правна уредба, която все още не била публикувана на чешки език в Официален вестник на Европейския съюз.

Съдът на ЕО счита, че противопоставимостта на приетите от институциите актове преди присъединяването спрямо физически и юридически лица от тези държави е подчинена на общите условия за прилагане на общностното право в държавите-членки, както са предвидени с първоначалните договори, а за новите държави-членки – със самия акт за присъединяване.

Ето защо Съдът се произнася, че „член 58 от Акта относно условията за присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз не допуска задълженията, предвидени в общностна правна уредба, която не е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на езика на дадена нова държава-членка, а той е един от официалните езици на Европейския съюз, да могат да се налагат на субекти на частното право в нея, макар лицата да са можели да се запознаят с тази правна уредба по друг начин.“

Съдът прави разграничение между въпроса за противопоставимостта (приложимостта) на акта и въпроса за неговата действителност.

Решението е много важно за България, доколкото голям брой регламенти не са преведени и публикувани все още на български език в Официален вестник (вж. и чл. 58 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори).

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s