Одобрена е Програмата за развитие на селските райони

Комитета за развитие на селските райони (процедура по комитология) е одобрил Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г.

Дефинираните в Стратегическия план три основни цели, отразяващи националната политика за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 год., ще се прилагат чрез 22-те мерки на Програмата по четири приоритетни оси:
ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори“
ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)“
ос 3 „Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“
ос 4 „ЛИДЕР“.
Предвидените средства за усвояване за периода 2007-2013 г. са в размер на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро ( 80%) от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро (20%) са средствата от държавния бюджет.

Програмата ще се прилага на територия на цялата страна, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.

За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати ще бъдат изготвени ръководства за кандидатстване по мерките.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s