Daily Archives: 4 януари 2008

Започва Европейската година на междукултурния диалог

2008 г. е избрана за Европейска година на междукултурния диалог. Официалния старт ще бъде даден на 8 януари в Любляна. Тя е определена с Решение на Съвета на ЕС и Европейския парламент през 2006 г.

Европейските граждани ще бъдат насърчавани да научат повече за богатото европейско културно наследство и различните културни традиции. Целта е поощряване на междукултурния диалог, повишаване на общественото внимание към целите на Европейската година на междукултурния диалог 2008 г., открояване на постиженията и опита, свързани с нея. Стремежът е към пряко включване и достигане до възможно най-широк кръг от хора чрез демонстриране на различни области, методи и мащаби на междукултурен диалог в ЕС по видим и привлекателен начин.

Годината на междукултурния диалог ще включва няколко водещи проекти на европейско равнище, както и по един национален проект във всяка държава-членка. Повече за годината и националните проекти тук.