Daily Archives: 8 януари 2008

Насърчаване на рисковия капитал

Европейската комисия обобщава в Съобщение проблемите пред развитието на рисковия капитал в Европейския съюз – липсата на култура на капиталови инвестиции, информационни проблеми, фрагментиран пазар и високи разходи.

Според ЕК те могат да се преодолеят чрез създаването на общ пазар на рисков капитал, публичното съфинансиране на проекти, по-ликвидни пазари за излизане от инвестициите (и по-конкретно развиващи се фондови пазари, които предоставят ликвидност и могат да достигнат критична маса на консултантски услуги).

Европейската комисия счита, че транспонирането на Директива 2003/41/ЕО в националното право следва да позволи на професионални пенсионни фондове в ЕС да вземат професионално решение за излагането им рисков капитал въз основа на „принципа на предпазливостта“.

В допълнение, ЕК ще изготви доклад за възможностите за установяване на европейски режим на частни капиталовложения през първата половина на 2008 г.

Комисията е учредила експертна група с правителствени и частни експерти от държавите-членки за идентифициране на случаи на двойно данъчно облагане и други преки данъчни пречки за трансграничните инвестиции на рисков капитал в ЕС. Тази експертна група ще докладва до края на 2008 г.