Daily Archives: 9 януари 2008

Статия за бъдещето на Европейския съюз

Статия на германския историк Heinrich August Winkler за предизвикателствата пред Европейския съюз. Основната теза на Winkler е, че Европа има нужда от усещане за „ние“, за обща европейска идентичност.

По-интересно е друго наблюдение на автора. Според него Договорът от Лисабон не е достатъчно средство да се преодолее в Европейския съюз един ефект на бонапартизма, установен от Карл Маркс – изключителен превес на изпълнителната власт за сметка на парламента и съдебната власт (разбира се, с уговорката, че в ЕС не става дума за класическо разделение на властите).

Winkler смята, че е необходимо да се даде възможност на националните парламенти да участват реално в процеса на вземане на решения по важни въпроси (например разширяването на ЕС), вместо да им се представя европейската политика като „fait accompli“.

Идеята на автора отива отвъд процедурата в чл. 6 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност към Договора от Лисабон – в която се съдържа възможност за своеобразно отлагателно вето по инициатива на националните парламенти, но само в случай на нарушение на принципа на субсидиарност.