Увеличаване на размера на санкция поради обжалване

По съединени дела T 101/05 и T 111/05 Първоинстанционният съд на ЕО е приложил принципа „reformatio in melius“ в изпълнение на чл. 31 от Регламент 1/2003/ЕО за прилагане на правилата за закрила на конкуренцията, установени в чл. 81 и 82 ДЕО.

BASF AG обжалва Решение 2005/566/ЕО, в което Комисията констатира, че няколко предприятия са нарушили член 81, параграф 1 ЕО и член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) с участието си в група от споразумения и съгласувани практики относно определянето на цени, подялбата на пазари и съгласувани действия срещу конкуренти в сектора на холин хлорида в ЕИП.

Едно от исканията е да се преизчисли размера на санкцията, определена от Европейската комисия, като съществено намали нейния размер. ПИС прави точно обратното.

Според съда „компетентността за неограничена юрисдикция, предоставена с член 31 от Регламент № 1/2003 на общностния съд, го оправомощава, извън обикновения контрол за законосъобразност на санкцията, да замества преценката на Комисията със своята собствена и вследствие на това да отменя, да намалява или да увеличава наложената глоба или периодично санкционно плащане, когато въпросът за размера на същите подлежи на неговата преценка“. Така ПИС постановява увеличение на санкцията с 54000 евро.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s