Daily Archives: 18 януари 2008

Доклад относно данъчното облагане на Европейското дружество (SE)

Докладът е на Centre for European Policy Studies (CEPS). Обсъждат се ефектите от въвеждане на Устава на Европейското дружество с Регламент (ЕО) № 2157/2001 за данъчното облагане. Посочени са проблемите, свързани с данъчното облагане при трансфер на активи в други държави или преместване на седалището на дружеството. Другите недостатъци на режима, посочени в доклада, са свързани с облагането с ДДС на доставки между компанията-майка и дъщерните дружества, както и прилагането на трансферни цени при тези доставки.

Интересен е изводът на CEPS, че единственият начин за решаване на проблема с трансферните цени е въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа (повече за нея тук).