Daily Archives: 21 януари 2008

Експертна група по трафика на хора – покана за експерти

Покана на Европейската комисия за представяне на кандидатури с оглед съставяне на списък с експерти, които биха могли да бъдат поканени да участват в експертна група по въпроси, свързани с европейската политика за превенция и борба с трафика на хора.

Срокът е 15 февруари 2008 г.