Daily Archives: 24 януари 2008

Критерии за модулите на гражданската защита

ЕК с решение въвежда общи изисквания за европейските модули за гражданска защита. Решението е в изпълнение на Решение 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на механизъм на Общността за гражданска защита (което е прието на основание чл. 308 ДЕО).