Daily Archives: 28 януари 2008

Стартира SEPA – Единната зона за плащания в евро

Днес стартира Единната зона за плащания в евро ( SEPA/ Single Euro Payments Area) и банките в Европа официално въвеждат първия платежен инструмент на SEPA, за кредитни трансфери. Очаква се SEPA да бъде завършена до края на 2008 г.

SEPA е новата Единна зона за плащания в евро, която позволява да се извършват плащания в цялата еврозона толкова бързо, сигурно и лесно, както това става при националните плащания. В SEPA всички плащания в евро се считат за национални и се осъществяват с единен набор от платежни инструменти. Следователно SEPA е естествено продължение на въвеждането на еврото и важна крачка към реализиране на пълния потенциал на единния европейски пазар. Чрез SEPA могат да бъдат извършвани плащания в евро и в рамките на ЕС извън границите на еврозоната.

Повече за SEPA тук.