Daily Archives: 31 януари 2008

Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент

Обнародван е Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент (КОСАК).

КОСАК дава възможност за редовен обмен на мнения, без да се накърнява компетентността на парламентарните органи на Европейския съюз.

КОСАК може да представя на вниманието на институциите на Европейския съюз всякакви становища, които счита за уместни, и да проучва законодателната дейност, предложения и инициативи на Съюза. Становищата на КОСАК не обвързват националните парламенти и не предопределят тяхната позиция.

Поправки

Днес в Oфициален вестник четем поправки на няколко Регламента на Съвета на ЕС.

Цитат:

„В заглавието, както и в текста на горепосочения регламент
вместо: „еуро, еурото, еуробанкнотите“
да се чете: „евро, еврото, евробанкнотите“.

🙂

ЕК глоби E.ON с 38 млн. евро за счупен печат

Европейската комисия глоби енергийната компания E.ON с 38 млн. евро заради „счупен“ печат на помещение в сграда на E.ON, където са се помещавали иззети от ЕК документи във връзка с разследване за нарушения на конкуренцията на германския енергиен пазар. Комисията не е приела обясненията на E.ON за влажност на въздуха или наличие на вибрации от използване на съседни заседателни зали (?!).

Правното основание е чл. 23, §1, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1/2003. Размерът на санкцията е до 1 % от общия размер на оборота от предходната стопанска година. Тук могат да се видят печатите, използвани от ЕК за запечатване на помещения.