Daily Archives: 4 февруари 2008

Докладът за напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество

Европейската комисия публикува днес Междинен доклад относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество. Докладът е в изпълнение на Решение 2006/929/ЕО о чл. 4 от Договора за присъединяване и чл. 37 и 38 от Акта за присъединяване.

В доклада се казва, че България продължава да полага успешни усилия в съдебната реформа (показатели 1-3) и в борбата с корупцията по границите, но следва да положи повече усилия за постигане на същите положителни резултати в борбата с корупцията в местното управление (показател 5).

В доклада се изтъква безпокойството, което буди борбата с корупцията по високите етажи на властта (показател 4) и борбата с организираната престъпност (показател 6), където България все още не демонстрира убедителни резултати. В доклада се препоръчва България да активизира усилията си най-вече в тези области, за да отбележи напредък преди подробната оценка на Комисията в средата на 2008 г.