Daily Archives: 5 февруари 2008

Покана за предложения по Темпус

Покана за за представяне на предложения в рамките на програма Темпус за съвместни проекти с цел обмяната на опит между университети, организации и институции от ЕС и от страните-партньори и структурни мерки за посреднически дейности в подкрепа на структурните реформи в системите за висше образование.

Крайният срок е 28 април 2008 г.