Daily Archives: 11 февруари 2008

ЕК напомня за единния европейски телефонен номер за спешна помощ (112)

Според изследване в Европейския съюз само 22 % от гражданите могат спонтанно да посочат 112 като номер за спешна помощ навсякъде в Европа. Затова Европейската комисия използва днешната дата – 11 февруари (11/2), за да привлече вниманието към 112.

Едновременно с това Комисята обръща внимание на единствената държава, спрямо която е открита наказателна процедура поради невъзможността на връзка с единния европейски номер за спешни случаи 112 – България.