Daily Archives: 13 февруари 2008

Публикуван е Общият доклад за дейностите на Европейския съюз

Общият доклад за дейностите на Европейския съюз прави обзор на постигнатото от съюза през 2007 г. и е своеобразен компендиум на най-важните промени в общностното законодателство и постиженията на общностните политики.

ЕК е претърсила офиси на Intel и търговци на електроника

Европейската комисия е извършила внезапни проверки в помещения на производителя на чипове Intel и търговците на електроника Media Markt, PPR и DSG.

Проверките са във връзка с текущо производство срещу Intel за фиксиране на цени на компютърни чипове. Жалбата е подадена от AMD – другия голям производител на чипове. Досега ЕК е разследвала основно евентуални споразумения между Intel и производители на компютърни конфигурации; проверката на търговците на електроника означава, че Комисията увеличава обхвата на своето разследване.

Регламент за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване

В Официален вестник – Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (програма „Energy Star“).