Правното основание на мисията на ЕС в Косово

Европейският съюз изпраща мисия в Косово. Някои държави и специалисти по международно право твърдят, че тази мисия е незаконна и че противоречи на принципите на международното право и Устава на ООН.

Тук ще се огранича до законосъобразността на Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово – EULEX KOSOVO, от гледна точка на общностното право. Важно е да се отбележи, че единствен Съдът на Европейските общности е компетентен да установи законосъобразността на Съвместното действие, както и съответствието му с Устава на ООН и принципите на международното публично право (виж съединени дела 21/72 до 24/72 International Fruit Company v Produktschap voor Groenten en Fruit [1972] ECR 1219).

На първо място Съвместното действие се позовава на чл. 14 и чл. 25, параграф 3 от ДЕС. Чл. 14 ДЕС регулира процедурата за приемане на съвместни действия в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност. Съвместните действия се отнасят до конкретни ситуации, за които се прецени, че е необходимо конкретно действие на ЕС. Чл. 25, параграф 3 се отнася до правомощието на Съвета да възлага на Комитета по политика и сигурност да взема необходимите решения цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство при управлението на кризи.

След това Съвместното действие се позовава на Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Това позоваване, както стана дума, следва да бъде предмет на отделен на анализ.

След това Съветът прави констатация, че:

„Необходимо е да се предотвратят, от хуманитарни съображения, възможните актове на насилие, на преследване и заплаха в Косово, като се отчете по целесъобразност отговорността към населението, посочена в Резолюция 1674 на Съвета за сигурност на ООН от 28 април 2006 г.“

Тази констатация всъщност е посочване на фактическия състав, който дава материалноправното основание за изпращане на мисията EULEX KOSOVO. Заплахата от актове на насилие и противодействието на подобна заплаха в трети страни е част от предметния обхват на ОВППС по смисъла на чл. 17, параграф 2 ДЕС (виж също съединени дела C-181/91 и C-248/91 European Parliament v Council of the European Communities and Commission of the European Communities).

Нещо повече, Съвместното действие се позовава на становището на Европейския съвет в Брюксел от 14 декември 2007 г. за готовността на ЕС да играе водеща роля при укрепването на стабилността в региона съгласно европейската му перспектива и в изпълнение на решението за уреждане на бъдещия статут на Косово. Европейският съвет заявява също така готовността на ЕС да подпомага Косово по пътя към трайна стабилност, включително чрез средствата на мисия по линия на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).

Накрая според Съвместното действие мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово ще се провежда в обстановка, която би могла да се влоши и може да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от ДЕС.

В обобщение Съвместното действие е прието от компетентна институция на Европейския съюз в рамките на правомощията по Европейската политика за сигурност и отбрана и в изпълнение на насоките на Европейския съвет.

Според мен единственото възможно основание за оспорване законността на Съвместното действие на Съвета би могло да бъде именно противоречие с Устава на ООН и принципите на международното публично право; но подобна аргументация ще бъде много трудна.

One response to “Правното основание на мисията на ЕС в Косово

  1. ЛОгигата е последователна..но проблема е разгледам едностранчиво!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s