Daily Archives: 21 февруари 2008

Диалог за безвизов режим с Македония

ЕК заедно със словенското председателство на Съвета на ЕС започнаха диалог с Македония относно възможността за безвизов режим с Европейския съюз. Ще се използва детайлна пътна карта и показатели за изпълнение на необходимите изисквания за премахване на визите за престой до 3 месеца.

Македония вече е страна по споразумение за улесняване на издаването на визи.

Директива за косвените данъци върху набирането на капитал

Директива 2008/7/ЕО предвижда промени на общностния режим на косвените данъци върху набирането на капитал.

Принципът е, че държавите-членки не облагат капиталовите дружества с никакъв вид косвен данък по отношение на:

  • вноски в капитала;
  • регистрация;
  • създаването, емитирането, допускането за котиране на фондова борса, пускането на пазара или търгуването с акции, дружествени дялове или други ценни книжа от същия вид или със сертификати, представляващи такива ценни книжа, независимо от кого са издадени;
  • заемите, включително държавни облигации, възникнали с емитирането на дългосрочни необезпечени облигации или други прехвърляеми ценни книжа, независимо от кого са емитирани.

От този режим са предвидени изключения за определени държави-членки, които до 1 януари 2006 г. са предвиждали подобен косвен данък. В случай, че те спрат да облагат посочените транзакции, вече не е възможно да възстановят режима на облагане.

Уточнено е и легалното определение на понятието „капиталово дружество“ за целите на директивата.