Daily Archives: 25 февруари 2008

Доклад за социалната закрила и социалното включване

Докладът е част от т. нар. „отворен метод на координация“ в социалната политика и действа паралелно със стратегията за растеж и заетост.

Съвместният доклад относно социалната закрила и социалното включване ще бъде представен на лидерите на ЕС заедно със Съвместния доклад за заетостта и ще допринесе за заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет.

Тази година основните приоритети на доклада са детската бедност, по-дългия трудов живот, частното пенсионно осигуряване, неравнопоставеността по отношение на здравеопазването и дългосрочните грижи.