Daily Archives: 26 февруари 2008

Доклад за трансграничните плащания в евро

Доклад на ЕК предлага промени на уредбата на трансграничните плащания в евро.

Докладът следните предлага промени в Регламент 2560/2001:

  • Подобряване на защитата на потребителите;
  • Включване на директните дебитни плащания в правната уредба;
  • Премахване на някои от задълженията на банките за предоставяне на статистически данни;
  • Намаляване на разходите за обработка на трансгранични банкови трансфери.

Очаква се ЕК да направи предложения по доклада през есента на 2008 г.

Промени в Партньорството за присъединяване с Турция

С Решение на Съвета на ЕС се ревизира и актуализира Партньорството за присъединяване, с цел да се определят възобновени приоритети за по-нататъшна работа въз основа на заключенията на Доклада от 2007 г. за напредъка на Турция.

Сред основните приоритети на Партньорството правят впечатление акцентите върху права на човека и закрила на малцинствата, и отношенията с Република Кипър.

Най-иновативните регионални проекти в Европа през 2000 – 2006 г.

Европейската комисия обяви първите награди RegioStars за иновативни регионални проекти. Наградени са проекти, които насърчават устойчивото развитие и основаното на знание регионално икономическо развитие.

Победителите ще бъдат наградени с кристален трофей, украсен с лазерно гравирана звезда и възпоменателни грамоти. Спечелилите регионални проекти ще участват в демонстрации на най-добри практики с цел да мотивират други региони.