Daily Archives: 29 февруари 2008

Организационна структура за Европейската мрежа за развитие на селските райони

С Решение на Европейската комисия се създава Координационен комитет на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Комитетът има консултативни функции и подпомага работата на ЕК за събиране, анализ и разпространяване на информация за мерките на Общността за развитие на селските райони.

Създава се и Експертен комитет за оценка на програмите за развитие на селските райони, който следи работата на експертната мрежа за оценка на политиките за развитието на селските райони.